Nanushka poppy Shirt in black
$391$348

Nanushka Nanushka poppy Shirt in black

in stock
at italist.com
shop

About Nanushka poppy Shirt in black

poppy Shirt From Nanushka: Vega Leatherpoppy Shirt With Waist KnotComposition: 65% polyester, 35% polyurethane